حسابداری

شرایط دریافت دیپلم رسمی حسابداری

در این دوره آموزشی که به 6-9 ماه زمان لازم است متقاضی با گذراندن 26 واحد درسی در زمینه

1- ;کاربر رایانه (مربوط به کامپیوتر)
2- حسابداری عمومی مقدماتی
3- رایانه کار حسابداری مالی(مربوط به کامپیوتر)
4- حسابدار عمومی تکمیلی
5-حسابدار حقوق و دستمزد
6-حسابدار صنعتی درجه2 (مقدماتی) 6- سرپرست ترخیص محصول
7- کاربرامور بانکی

>

موفق به اخذ دیپلم حسابداری میشود.دروس تکمیلی برای اخد دیپلم حسابداری شمال 7 واحد کار افرینی-قانون کار- بهداشت و ایمنی کار می باشد. این تصور که برای گرفتن دیپلم حسابداری نیاز به داشتن پایه قوی ریاضی می باشد کاملا غلط است و ریاضیات در این رشته درسطح پایه می باشد. حسابداری به علت موقعیت شغلی فراوان در زمینه های خدمات و مدیریتی جزء یکی از محبوبترین رشته ها در میان دانش آموزان و دانشجویان می باشد. علاقمندان به حسابداری میتوانند با گذراندن دوره های حسابداری ویژه بازار کار مانند هلو-همکاران سیستم دیپلم گرفته و در این زمینه مشغول به کار شود. فهرستی از توانایی ها در رشته حسابداری: 1-شناسایی مفاهیم و تعاریف حسابداری 2-تشخیص مفروضات و اصول حسابداری 3-کاربرد معدله حسابداری 4-شناسایی رویدادهای مالی و ثبت در دفاتر و اسناد حسابداری 5-تهیه گزارش های مالی و صورت های مالی اساسی