دیپلم ریاضی

اخذ دیپلم رسمی ریاضی

همان‌طور که از اسم این رشته پیداست دروس اصلی و مهم این رشته درس ریاضی و فیزیک است. دانش ریاضی از پیش نیازهای اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می‌شود بنابراین دانش آموزانی که وارد رشته ریاضی و فیزیک می‌شوند باید به درس ریاضی علاقه‌مند باشند و توانایی لازم برای یادگیری مطالب مربوط به این درس را داشته باشند. تجربه نشان می‌دهد دانش آموزانی که بهره هوشی (توانایی ذهنی) بالا و سرعت عمل ذهنی خوبی دارند، موفقیت بیشتری به دست می‌آورند. قدرت تجزیه – تحلیل و تجسم اجسام فضایی (تصور اشکال و اجسام در ذهن) از دیگر توانایی‌های لازم برای توفیق در این رشته می‌باشد

دروس عمومی رشته ریاضی فیزیک1-دین و زندگی ۲ و ۳
2-زبان فارسی ۲ و ۳
3- ادبیات فارسی ۲ و ۳
4- عربی ۲ و ۳
5-زبان خارجه ۲ و ۳
6- جغرافیای عمومی
7- تربیت بدنی ۲
8- تاریخ معاصر ایران

دروس تخصصی رشته ریاضی فیزیک1-فیزیک ۲ و ۳
2- شیمی ۲ و ۳
3-ریاضی ۲
4-هندسه ۱ و ۲
5-جبر و احتمال
6- حسابان
7- مبانی کامپیوتر
8- آمار و مدلسازی