پیش دانشگاهی انسانی

پیش دانشگاهی علوم انسانی مجموعا 24 واحد درسی میباشد که 12 واحد به صورت حضوری و 12 واحد به صورت غیرحضوری و برای داوطلبان آزاد به صورت 24 واحد ارائه می شود لیست کتاب های پیش دانشگاهی انسانی:

1- عربی
2- فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
3- معارف اسلامی (دین و زندگی)
5- ریاضی پایه
6- جغرافیا
7- علوم اجتماعی
8- تاریخ شناسی
9- زبان و ادبیات فارسی (عمومی)
10- ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی)
11- انگلیسی (1) و (2)
آشنایی با رشته ها و شغل های علوم انسانی:
رشته های که در دانشگاه در شاخه علوم انسانی هر یک از دانشجویان در آن مشغول به تحصیل هستند به عنوان شغل آینده در آن مشغول به کار می شوند . تعدادی از رشته های انسانی شامل علوم قضایی ، حقوق ، فلسفه ، آموزش علوم اجتماعی ، امنیت اطلاعات ، اقتصاد ، حسابداری و .. می باشد.
به کمک نیاز دارید ? شروع گفتگو