گرافیک کامپیوتر

شرایط دریافت دیپلم رسمی گرافیک کامپیوتر

تعداد کل واحدهای گرافیک کامپیوتر مجموعا 42.5واحد است.با گذراندن دوره 6-9 ماه به صورت غیرحضوری و از راه دور موفق به اخذ دیپلم کامپیوتر می شوید.

رشته گرافیک رایانه زیر شاخه مجموع هنرمی باشد دوره اموزشی کامپیوترشامل

1-گرافیک رایانه
2-کاربر رایانه
3-طراحی گرافیک سیاه و سفید
4-طراحی گرافیک رنگی
5-تایپ رایانه

در دوره گرافیک رایانه در زمینه گرافیک مانند فتوشاپ آشنا خواهند شد. در واقع قبولی در این رشته آمار بیش از 90 درصد دارد و بطور کلی افرادی که با word وphotoshopآشنایی دارند در اخذ مدرک دیپلم گرافیک مطمئن باشند.

1--تعریف گرافیک رایانه :
گرافیست رایانه کار کسی است که با اتکا به دانش استفاده از رایانه بتواند بعد از نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیازتصاویر و عکس های دلخواه را به رایانه انتقال و ذخیره نماید.و سپس با استفاده از نرم افزار فتوشاپ تنظیمات اولیه پایه مربوط به نور رنگ و کنتراس را روی عکس اعمال و بعد از آن بتواندبا بکار گیری نرم افزار کورل دانش گرافیک طرح ویژه گرافیکی اجرا کنیم .

2-تعریف مهارت طراحی گرافیکی سیاه و سفید :
طراح گرافیک سیاه و سفید کسی است که با تکیه بر دانش مبانی هنرهای تجسمی از عهده کادر بندی ایجاد بافت و حجم مجازی برامده و در اجرای اثار گرافیکی سیاه و سفید بتوانداز تناسبات طلایی توازن و تعادل کنتراس ریتم خوبی به دست اوردو اصول ترکیب بندی ر رعایت کند

3-تعریف مهارت گرافیک رنگی :
کاربری که با تکیه بر دانش مبانی هنرهای سیاه و سفید و مبانی هنرهای تجسمی از عهده تجزیه و تحلیل رنگها و ترکیب رنگهای اصلی و ساخت رنگهای ثانویه و بکار گیری رنگهای مکمل در خلق اثار گرافیکی برآمده باشد و بتواند از رنگ های مختلف بافت و حجم پردازی کندو با تجزیه و تحلیل فرم و رنگ آثار هنرمندان نقاش تجربیات آنها را برای خلق آثار گرافیکی مورد استفاده قرار دهد.

4- تعریف مهارت کاربر رایانه:
کاربر رایانه کسی است با رعایت اصول ایمنی و تکیه بر مفاهیم رایانهسیستم رایانه را راه اندازی نمایدو سیستم عامل ویندوز رااز عهده ذخیره سازی نگهداری و امنیت اطلاعات برآمده و با بکار گیری نرم افزار و سخت افزارخروجی اطلاعات را تحویل دهد.و توانایی استفاده از پست الکترنیکی و ذخیره و ارسال آن را داشته باشد.

5- تعریف مهارت تایپ رایانه ای :
تایپیست رایانه کاربری است که علاوه بر داشتن مهارت کاربر رایانه توانایی ایجاد متن فارسی و انگلیسی را داشته و مهارت های کافی در زمینه برنامه wordرا دارا باشد
به کمک نیاز دارید ? شروع گفتگو